Baby-blogg

 

Gray Label - en intervju med grundaren

12 jun 2018

Gray Label är ett internationellt känt märke som tillverkar och säljer GOTS-certifierade kläder till baby och barn. Vi (Frida & Fritiof = FoF) fick i samband med vårt webevent EKO BABY FASHION WEEK en intervju med kläddesignern Emily Gray (EG). Inledningsvis ville vi veta lite mer om henne som person.

Leksaksdirektivet - om kemikalier i leksaker

31 maj 2018

Känner du till leksaksdirektivet? Det är ett regelverk beslutat på EU-nivå som handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Förordningen började gälla i EU 2008. Sverige har sedan dessa tryckt på för att göra regelverket tuffare. Det gäller främst gränsvärden för kemikalier. Därför kommer lägre gränsvärden för bly från och med oktober 2018.

Vad täcker då regelverket? Ett generellt krav i leksaksdirektivet är att kemiska ämnen i leksaker inte får innebära någon risk för människors hälsa. Dessutom finns flera specifika kemikaliekrav:

  • För 19 ämnen (främst metaller) finns gränsvärden för hur mycket som får läcka ut (migrera) i olika slags material i leksaker.
  • Förbud mot cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR- ämnen) över klassificeringsgränsen i åtkomliga delar av leksaken.
  • Förbud mot 55 allergiframkallande doftämnen.
  • Märkningskrav för ytterligare 11 allergiframkallande doftämnen.
  • Gränsvärde för nitrosaminer och nitroserbara ämnen i vissa leksaker.

Därtill finns det särskilda gränsvärden för vissa kemikalier, till exempel för bisfenol A (BPA) och flera flamskyddsmedel, i leksaker avsedda för små barn eller leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

 

 

Hur berör då detta människor i allmänhet och föräldrar och deras barn i synnerhet?

1. Vi blir alla påverkade av kemikalier i vår vardag men barn är särskilt känsliga för dessa eftersom deras kroppar fortfarande är under utveckling. Därför finns det rekommenderade gränsvärden för vuxna respektive barn och värdena för barn är genomgående lägre.

2. Leksaksdirektivet är en EU-överenskommelse vilket innebär att alla medlemsstater ska acceptera kraven. Vissa länder är mer drivande men det är inte de som fattar beslutet utan det gör alla medlemsländer. Kraven kan därför bli lägre än vad t.ex. Sverige vill. Det betyder att det t.ex. inte råder nolltolerans för cancerogena ämnen. Som det står ovan kommer gränsvärdet för bly att sänkas senare i år vilket betyder att det inte har varit lågt nog fram till nu.

3. Även om förordningen har gällt sedan 2008 finns det mängder av leksaker på marknaden som inte uppfyller kraven. Kemikalieinspektionen testade under åren 2011 till 2016 718 olika sorters leksaker och var femte levde inte upp till kraven. Det handlade då främst om nivåerna av ftalater och bly. Ftalater stör vårt hormonsystem och kan orsaka skador på fostret under graviditeten. Bly är starkt giftigt och har en direkt effekt på nervsystemet och njurarna. Hos barn påverkar det bildningen av nervkopplingar och skyddet av nervcellerna negativt. Det uppstår helt enkelt nervskador med nedsättningar av vissa förmågor som följd.

4. Eftersom leksaksdirektivet började gälla 2008 och många hem, förskolor, skolor och fritidshem har leksaker kvar som köptes in före 2008 är dessa en uppenbar risk för barnen och för vuxna som hanterar leksakerna år efter år. Det är inte med leksaker som med kläder där man tvättar ut gifter för varje tvätt. Det kan snarare vara tvärtom där kemikalier frigörs mer när leksaken är gammal.

Så vad kan man göra? För en förälder som vill ha en kemikaliefri miljö för sitt barn gäller det att inhandla leksaker, och andra produkter som barnen kommer i kontakt med dagligen, som är certifierade. Den grundläggande certifieringen för leksaker i EU är CE-märkningen. Den ger ett grundskydd. Vill man ha produkter med kemikalienivåer som är nära noll får man titta efter andra certifieringar som GOTS (gäller för textilier), OCS (gäller för produkter där textilier är ett av flera material), EN71 (gäller alla leksaker men med något begränsade listor av kemikalier) och liknande. För dessa certifieringar finns det testprotokoll att studera där det framgår hur mycket som har mätts upp i test av leksaken. Testen är utförda av oberoende testinstitut. Flera företag som är måna om sitt rykte lägger upp sådana protokoll på sina websidor. Om det i ett sådant protokoll står ND så kan man som förälder känna sig trygg. Det betyder att nivåerna är så låga att de inte är mätbara.

 

 

  • Det första man ska göra är att helt undvika leksaker i mjukare plaster. De är värst. Det är typiskt sådant man kan få på köpet i ett billigt varuhus eller i en snabbmatsrestaurang.
  • Det andra man ska göra är att göra sig av med leksaker som är inköpta före 2008 om de är gjorda av plast eller icke-ekologiska textilier.
  • Det tredje man ska göra är att undvika plastleksaker om de inte är gjorda av bioplast eller återvunnen plast från matsektorn (i USA dricker de mjölk ur plastflaskor som är strikt kontrollerade och som sedan återanvänds vid leksakstillverkning). Bioplast innehåller inga skadliga kemikalier och är nedbrytningsbart om man skulle råka slänga den i naturen.
  • Det fjärde man ska göra är att undvika leksaker som helt eller delvis består av textilier som inte är certifierade. Textilier är generellt ett problem ur kemikaliehänsyn men leksaker av textilier lyder under leksaksdirektivet. Om dessa ändå har producerats med höga halter av skadliga kemikalier kan det finns rester kvar.

 

 

Slutligen bör man känna till om en leksak innehåller skadliga kemikalier som migrerar eller om de är stabila tills produkten bränns. Kemikalier som migrerar lämnar produkten medan den används och riskerar att ta sig in i kroppen. Kemikalier som är stabila lämnar inte leksaken men kan vara ytterst giftiga när de bränns vilket kan ge hälsoeffekter på sikt. Om vi vill ha ett giftfritt samhälle behöver vi undvika båda sorterna. Om vi månar om barns omedelbara hälsa behöver vi ha koll på de giftiga ämnen som migrerar.

Många understryker att mängden giftiga ämnen i varje enskild leksak är förvinnande liten så man behöver inte oroa sig. Det är i de flesta fall sant. Vad man behöver ha med i beräkningen är att en femåringar i genomsnitt har mer än 500 leksaker i sitt lekrum. Det gör att den totala exponeringen inte får underskattas.

Vi på Frida & Fritiof har full koll på allt vi tar in. De märken vi säljer har hög transparens på sina testprotokoll. Dessa har vi synat noggrant innan vi har köpt in varorna. Vi kan därför varmt rekommendera följande märken som gör leksaker:

Cam Cam Copenhagen

 

 

Ekoala

Emiko

Everearth

Franck & Fischer

Green Toys

 

 

Hevea

Hoppa

Liewood

Lifefactory

Plan Toys

Roommate

 

Att fota små barn - vår modell Ebba

27 maj 2018

Vi säljer produkter till baby och barn upp till tre år. Många av våra leverantörer tar inga bilder på barn under tre år. De säljer produkter till nyfödda och ettåringar men oftast fotar de femåringar och äldre. Det funkar inte riktigt för oss så vi får ta egna bilder. En av våra modeller, den som vi arbetat med mest, började vi fota när hon var knappt 18 månader. Då var hon ganska lätt att få igång att posera. Även nästa gång vi fotade henne, när hon började närma sig två år, var det ganska enkelt att få henne att agera framför kameran. Tredje gången när hon var lite över två år blev det något svårare. Oavsett hur vi uttrycker oss i denna text är det alltid utmanande att fotografera barn som kan röra sig från en plats till en annan av egen kraft. Om man därtill ska byta kläder några gånger drar det ut på tiden och barnet blir trött och grinigt. Det är helt förståligt.

 

Ebba står på en midsommaräng med kläder från Pigeon Organics och en "telefon" från Plan Toys.

 

 

Ebba går på ett övergångsställe dragandes en leksak från Franck & Fischer. Skorna är från Kavat och kläderna är från House of Jamie.

 

Vi har varje gång jobbat med fotografen Wesley Overklift som äger Swepix media. Han är inte rädd för utmaningar och lär sig för varje gång vad som kan göras bättre. Vi är så tacksama för att du antar utmaningen varje gång Wesley.

 

Ebba en söndag i mars med en onesie från Gray Label.

 

Ebba har på sig en sommarklänning från Serendipity Organics.

 

Förhoppningsvis hinner vi med några fotosessioner till innan Ebba har blivit över tre år.

För den som undrar om produkterna så är alla kläder Ebba har på sig GOTS-certifierade eller motsvarande. Leksakerna är också certifierade.

 

 

 

En babyshop med eko- och hälsoprofil

25 maj 2018

Frida & Fritiof är en babyshop med eko- och hälsoprofil i alla dessa bemärkelser. Vi säljer produkter till de minsta, från 0 till 3 år, och fokus ligger på det första levnadsåret så det är i allra högsta grad en babyshop. Alla våra produkter är certifierade för ditt barns skull så vi har en stark eko- och hälsoprofil. Våra certifieringar står för att produkterna uppfyller ekologiska kriterier, sociala kriterier och kemikaliekriterier.